Gra miejska "Na tropie rawskiego skarbu"

  • Kategoria: news
  • Opublikowano: sobota, 19 czerwiec 2021 23:00
  • Super User
  • Odsłony: 2886

ZAPRASZAMY dzieci z rodzinami do udziału w grze miejskiej w sobotę 26.06.2021 od 10:00 trzeba skończyć do 13:00

Zapisy internetowe od 19.06.2021 do rozpoczęcia gry w formularzu: https://forms.office.com/r/D2iYc5Ssp9

Zgłoszenia dokonuje Kapitan grupy.


Kilka słów o grze "Na tropie rawskiego zamku"
Punkt startu i zakończenia: przy pomniku Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej
Zapisy internetowe: na stronie rawa.skauci-europy.pl od 19.06.2021 do do rozpoczęcia gry 
Limit osób 50
Limit grupy: min. 3 osoby, max 8, limit 10 grup
Grupa spoza Stowarzyszenia musi mieć pełnoletniego opiekuna
Minimalny wiek uczestnika 7 lat (młodsze dzieci pod opieką rodzica to obserwatorzy).
Wydawanie pakietów startowych od 9.30 do 9.55
Start gry: 10.00
Gra kończy się dla grupy w momencie wykonania wszystkich zadań na punktach i powrotu do punktu startu.
Graniczna godzina, do której muszą wszyscy wrócić to 13.00
Nie ma zwycięzcy całej gry, każda grupa, która wykona poprawnie wszystkie zadania wygrywa nagrody.
Gra jest niezależna od pogody
Miejsce gry to teren miasta Rawa Mazowiecka

REGULAMIN
https://kret2016-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marcin_kalinowski_skauci-europy_pl/ESsSZdsU4exMvJAFmnAeWfABGVvFjaOc5APR8dLw7ofSrw?e=PALw8H

ZGODA - osoby niepełnoletnie
https://kret2016-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marcin_kalinowski_skauci-europy_pl/Ea8AqvjTtP9IpsMzEW9Sa_MB2wHvlYdqQxq96MqGetgfKA?e=LS9bWU

Klauzula informacyjna RODO
https://kret2016-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marcin_kalinowski_skauci-europy_pl/ETPJGwcahlZPs2JECHIXZnsBRmIfqlPjbF5AlGdd_x98cA?e=C9sjUB

Działalność 1. Hufca Rawskiego jest dofinansowywana przez Miasto Rawa Mazowiecka