Podziękowanie za wsparcie na Euromoot 2019.

Instruktorzy harcerscy pracujący z dziećmi, młodzieżą jako wolontariusze, dziękują mieszkańcom Rawy Mazowieckiej i okolicy za wsparcie wyjazdu na Euromoot, który w roku 2019 prowadzi do Rzymu.
Hasłem wspólnej międzynarodowej wędrówki poprzez Asyż, Sienę jest „Parate viam Domini – Przygotujcie drogę Panu”.
Prawie pięć tysięcy przewodniczek i wędrowników spotka się z Ojcem Świętym, Papieżem Franciszkiem podczas prywatnej audiencji dnia 3 sierpnia 2019r.
Z Rawy Mazowieckiej i okolicy pojechało 13 osób.